Senior full stack developer

Eindhoven, The Netherlands | Fulltime

– English version below 👇

ROOSH is een Nederlands e-commerce bedrijf in Eindhoven, opgericht in 2013. Via onze sites vergelijken en boeken consumenten parkeerplaatsen bij vliegvelden in Europa, Australië en de USA! Op het moment zijn we op zoek naar een senior full stack developer voor ons platform gebouwd in Vue.js, PHP/Laravel, Go en Node.js. Je versterkt ons internationale team van (op dit moment) 22 mensen.

 De functie:

 • Je sluit aan bij een klein scrum team waar je werkt aan de ontwikkeling van ons platform versie 2 op basis van het bestaande systeem. Het platform zal worden gebouwd met behulp van een drielaags architectuurmodel, inclusief service-, gateway- en frontend-lagen met behulp van ReactJS, microservice-systemen in Go en Node.js, GraphQL, Apollo Federation en docker.
 • Als senior developer in een klein team krijg je volop kansen om jezelf verder te ontwikkelen. Ervaring met Go en/of Node.js is een pré.
 • Op dagelijkse basis werk je samen met de team lead en andere developers in je team. Dit in een omgeving waar het delen van kennis de norm is en leren van fouten wordt gezien als een positieve ervaring.

Verantwoordelijkheden:

 • Implementeren van user story taken in Go, ReactJS and Node.js ;
 • Brainstormen met het team om slimme en efficiënte oplossingen te bedenken;
 • Actief bewaken van de integriteit en kwaliteit van de codebase.

Profieleisen:

 • Minstens 6 jaar ervaring als full stack developer;
 • Ervaring met Dockercontainer en Kubernetes.
 • Ervaring met het ontwerpen van web applicaties en hun UI / UX;
 • Sterke analytische skills, een kritische houding en voorstander van agile werkwijzen;
 • Oog voor design en details.

Wat je kan verwachten:

Bij ROOSH werken vooral jonge mensen die houden van een dynamische en informele werksfeer waar iedereen zichzelf kan zijn. We zijn trots op de hoeveelheid kennis die we hebben opgebouwd binnen ons relatief kleine bedrijf. Als je bij ons komt werken, kun je veel leren als je daarvoor open staat. Bovendien besluit je zelf of je grotendeels vanuit huis of vanuit ons fijne kantoor in Eindhoven werkt.

In het kort opgesomd:

 • Een afwisselende en verantwoordelijk functie met veel vrijheid en flexibiliteit;
 • Informele maar professionele werksfeer binnen een klein scrum team;
 • Een kantoor in het creatieve/startup hart van Eindhoven – Strijp-S;
 • Meerdere afgesloten vergader/focus ruimtes in het kantoor waar je kan werken;
 • Mogelijkheden om vanuit huis te werken – incidenteel of structureel.

Nog even over de cultuur bij ROOSH:

 • Platte organisatie – De deur staat altijd open en je collega’s zijn er om je te ondersteunen;
 • Autonomie – We leren je wat de baan inhoudt zodat je zelf aan de slag kan met de werkwijze! We geloven in mensen in contact brengen met de taken die ze leuk vinden om te doen;
 • Inbreng – We houden van passie voor je werk!
 • Positieve mindset – We denken graag in (slimme/creatieve) oplossingen!
 • Delen van ideeën – Dit stimuleren we het meest! Experimenteren is de beste manieren om verbeteringen te ontdekken.

 

Als je enthousiast bent na het lezen van deze vacature, dan horen we graag van je! Stuur je portfolio/CV mee met je motivatie zodat we een beeld krijgen van je ervaring. 🤝

ROOSH is a Dutch e-commerce company established in Eindhoven, which was founded in 2013. We run platforms through which consumers can compare and book car parks at airports in Europe, Australia and USA! We are looking for a senior full stack developer for our platform built in Vue.js, PHP/Laravel, Node.js and Go. You will strengthen our current international team consisting of 22 people (and expanding).

The job:

You will be joining a small scrum team where you’ll work on developing our platform version 2 based on the existing system. The Platform will be built using a 3 layer architecture model including Service, Gateway and Frontend layers using ReactJS, microservice systems in Go and Node.js, GraphQL, Apollo Federation and docker.

As a senior level developer in a small team you’ll get all the chances to develop yourselves. Previous experience with Go and/or Node.js is highly appreciated.

You’ll work directly with the our development team in an environment where sharing knowledge is the norm and learning from mistakes is seen as a positive experience.

Responsibilities:

 • Implementing user story tasks in Go, ReactJS and Node.js ;
 • Brainstorming with the team to design smart and efficient solutions;
 • Actively participating in maintaining a high level of code quality.

Profile / Requirements:

 • At least 6 years of experience as a full stack developer;
 • Experience with docker container and Kubernetes.
 • Experience in designing web applications and their UI / UX;
 • Strong analytical and critical thinking skills and fan of agile methodologies;
 • An eye for design and details.

What you can expect & what we offer you:

We are a group of young people and enjoy a dynamic and rather informal working atmosphere where everyone can be themselves. We are proud to say that we have accumulated a lot of valuable knowledge in our small company. When working at ROOSH you can learn a lot from us, if you are open to learning. You decide yourselves whether you work largely from home or from our office in Eindhoven.

To sum up:

 • A diverse and responsible job with freedom and flexibility;
 • Informal but professional working atmosphere within a small scrum team;
 • An office which is located in the creative/startup heart of Eindhoven – Strijp-S;
 • Multiple separated meeting/focus rooms in the office where you can work;
 • Possibilities to work from home – incidentally or structurally;
 • Team events.

More about the culture at ROOSH:

 • Flat organization – The door is always open and there is direct support from all your colleagues;
 • Autonomy – We teach you the job and skills so you know what to do with it! This is what we believe in – getting people involved with what we do;
 • Involvement – We love passion!
 • Positive mindset – We like to think in solutions!
 • Bringing in new ideas – This is what we encourage the most! The moment you stop experimenting is the moment you stop improving (we always have at least 2 variations of the same idea on our website, for instance).

If you are feeling enthusiastic after reading this, then we are keen and curious to hear from you! Please make sure to include your portfolio/CV in your application, we want to know more about your experiences. 🤝

This is how the application process wil look like:

 • Your application

 • Phone interview

 • First meeting

 • Contract offer

 • New job!